Birth of Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhism)

On November 04, 2017

Birth of Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhism)

  • Hits: 1038

Birthday of Sri Guru Nanak Dev Ji(1st guru)
Saturday 4.11.2017
Religion: Sikhism

The honoring of the birth of Guru Sri Guru Nanak Dev Ji, the founder of the Sikh religion.

­